Ved Skade - Reise - Tyveri

Tyveri skal alltid meldes til politiet. Kontakt derfor snarest mulig nærmeste politistasjon eller reiseleder for å rådføre deg om hvordan du skal gå frem.

Du kan melde skaden til oss ved å fylle ut skadeskjema nedenfor og sende det til ossSammen med skademeldingen er det viktig at du legger ved bekreftelse på at forholdet er anmeldt til politiet.

 Skademeldingsskjema – Reisegods

Du må ha programmet Acrobat Reader installert på din pc for å åpne skademeldingsskjemaet vårt. Mangler du dette kan du laste ned Acrobat Reader gratis.



Personbil
Innbo
Villa
Hytte
Båt
Reise
Copyright © Tennant 2016